Хүн төрөлхтний дурсамжийг алдсан

Хүний нийгэм эртний түүхийнхээ дурсамжийг алдахаас сэргийлдэг. Хувь заяа удирдах замаар бид үндэснээсээ тусгаарлагдсан бөгөөд өнгөрсөн үеийнхээ зохиомол хувилбарыг бидэнд танилцуулсан.

Өнгөрсөн үеийг нь мэдэхгүй хүмүүс одоогийн мөч ба ирээдүйгээ бүтээхэд хэцүү байдаг. Тэрбээр өвөг дээдэстэйгээ хүчтэй холбоотой байсангүй. Сурах арга байхгүй.

Бид өнгөрсөн цаг үеийг хараад сурч мэдсэн байх ёстой, эцэстээ биднийг өөр өөр захиасуудыг өөртөө үлдээх эртний өвөг дээдэсүүдийг хэрхэн илүү сайн ойлгохыг сурах хэрэгтэй болсон.

Энэ мэдээллийг бид хэрхэн зохицуулж байна вэ? Бидний өмнө байсан хүмүүсийнхтэй адил өвөрмөц, төгс биш гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөхөд хэр их дуртай байх вэ ...