Ангараг дээр амьдрал

Албан ёсны сансрын хөтөлбөрт Ангараг зөвхөн автомат шалгалтуудыг хийдэг байсан бөгөөд Ангараг гаригийнхантай хамт хөлөг онгоцон дээр номлолд бэлтгэгдээгүй байна. Харин Марсер 50-ээс хойш аялж байсан гэж мэдээлдэг. Энэ нөхцөлд НАСА-аас хүлээн зөвшөөрөхөөс илүүтэйгээр дэлхийн нөхцөлтэй илүү төстэй юм.