Хуурамч туг халдлага

Хуурамч далбааны дор үйл ажиллагаа болон хуурамч туг (Англи хэл хуурамч туг үйлдэл болон хуурамч туг), эцэст нь гадаад далбааны үйл ажиллагаа гэдэг нь засгийн газар, корпораци, бусад байгууллагаас хэн нэгний хийхээр төлөвлөж буй бусад байгууллагын удирдлага дор нууц үйл ажиллагаа юм. Нэр нь цэргийн үзэл баримтлалаас үүдэлтэй Хуурамч өнгө нисч байнаөөрөөр хэлбэл үндэсний үндэсний далбааг бодвол бусад (үндэсний) өнгөөр ​​хийсэн үйл ажиллагаа. Нөгөөтэйгүүр, хуурамч далбааны дор үйл ажиллагаа нь цэргийн зэвсэгт мөргөлдөөнд өртөхгүй бөгөөд энгийн, амар амгалан, тагнуулын үйл ажиллагаанд оролцож болно. [Эх сурвалж: Wiki]