Starfish

Гавлын ДНХ-ийн шинжилгээ, одтой хүүхэд Энэ нь дэлхий дээр бидэнд мэдэгдэж байгаа ямар ч амьд зүйлээс гардаггүй дарааллуудыг агуулсан болохыг харуулсан. Тиймээс тэр бол харь гаригийн гарал үүсэлтэй, эсвэл удамгүй өвөг дээдсээ харь гаригийн хүн байсан байж магадгүй юм.