Загалмайн гавлын яс

Энэ гарагийг хүн төрөлхтөнтэй хамтран амьдарч байсан бусад хүмүүсийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь хэвлэл мэдээллийн шүүхийн гадаргуу дээр байсан. Тэдний онцлог шинж чанар нь урт тахианы километр, нүд томорсон байдаг. Тэдний гарал үүсэл нь тодорхойгүй хэвээр байна. Аркаст, Америкт араг ясны гол хэсэг нь байдаг. Египетийн жижиг бүлэг бас байсан.