Энэтхэгийн түүх

Энэтхэгийн түүх нь барууныхаас ялгаатай нь Христэд итгэгч улс төрийн цензур гэж тэмдэглэгдээгүй. Тиймээс хэдэн мянган жилийн үйл явдлын талаар бид уншиж болно. Бид бас Барууны ертөнц гэж нэрлэгддэг Энэтхэгийн ертөнцтэй харилцах харилцааны талаар суралцаж болно ухаалаг сурах.