Сүр жавхлантай 12

АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн удирдлагад Ерөнхийлөгч Харри С. Трамумана Энэ нь 1947-д түүний командаар бичигдсэн бөгөөд нууц нэртэй супер нууц байгууллага юм Сүр жавхлантай 12 болон MJ12. Түүний гол асуудал бол ажиглалт юм Нисдэг, олон нийтийг хамарсан нотлох баримтыг устгах, цэрэг-үйлдвэрлэлийн цогцолбор дахь эсрэг инженерчлэлийн материалыг олборлох зэрэг орно.