Хар опцион

Англи хэлээр нууцлаг төслүүд хар опцион АНУ нь жилийн төсвийнхөө чухал хэсгийг зарцуулдаг газар юм. Мөнгө хэрхэн зарцуулж байгааг хэн ч мэддэггүй. Албан ёсоор тэд цэргийн зэвсэг, шинэ технологийг хөгжүүлэх гэж үзэж байна.

Гэсэн хэдий ч гадаргуу руу аажмаар ирдэг мэдээлэл нь арслангийн харь гаригийн технологи-тэдний эсрэг армийг урвуулан ашиглах, ялангуяа иргэний секторын хэрэглээний үүргийг гүйцэтгэдэг гэж үздэг.