«« »»

Tag Archives: Triton

Ceres: Огторгуйн одон дээрх нууцлаг толбо

Дунгийн десктоп нь одой гаригийн Ceres дөхөж очдог. Сүүлийн саруудад аялалынхаа үеэр тэрээр Энэ мужийн илүү хурц, зураг бүхий үйлдвэрлэсэн байна. Гэхдээ хамгийн сүүлийн зураг хүн бүрийг гайхшруулсан. Бус, бид олсон гэдгийг амьдрал далай тэнгис тэнд bujnujúcim, гэхдээ хоёр нь маш тодорхой оноо өндөр гэрлийн ойлт (нарны гэрлийн тусгал). 19 2-р сарын 2015 ...