«« »»

Tag Archives: Raymond Moody

Julia Sellers: Үхлийн ойролцоо туршлага, туршлага

24 дээр. 29 рүү. Домогт Рэймонд Moody анхны үзэгдлийн дунд байсан нь Прага 2017 бага хурал хийж Есдүгээр сар, сонирхсон гадна талаас туршлага, нас баралт ойролцоо туршлага болсон юм. Тэрээр өнгөрсөн зууны жаран жаран жилийн туршид тэднийг судалж эхлэв. Зохиогчийн "Амьдралын дараах амьдрал" ном