«« »»

Tag Archives: Арлын

Фарерын арлууд дээр пирамид

Кирви хэмээх энэхүү пирамид хэлбэрийн уул талаар бид бага зэрэг мэднэ. Энэ хэлбэр нь өөрөө бүтээгдсэн бие махбодь гэдгийг илэрхийлдэг. Пирамидын гадаргуу нь цаг хугацааны явцад маш ихээр элэгдэж, ургамал ургах чадвартай. Энэ нь пирамид маш урт хугацаанд үүссэн гэсэн үг юм. Сүүлийн 10 жилийн ...