Julia Sellers: Гаднах ертөнцийн туршлагыг судлах

Энэ цувралд 2 нийтлэлүүд байна
Julia Sellers: Гаднах ертөнцийн туршлагыг судлах

Mimotel туршлага Эпилепси гэх мэт эмгэг судлаачдад олон тооны шинжлэх ухааны мэргэжилтнүүд судлагдаж байна. Гэсэн хэдий ч популяцийн бус хүн амд тохиолдож буй газрын гадаргуугийн туршлагаас хайгуул хийхэд чиглэсэн судалгаа хангалтгүй байна. Миний судалгаанд холбогдох уран зохиолын тойм юм, туршлагаа биеийн гадна өдөр бүр их хэмжээний хайрс эдгээр аяндаа болон ухамсарт нь байх оноос хойш төрсөн тулгарч байдаг бөгөөд энэ нь эрүүл хувь нь autoskopických үзэгдлийн талаар ер бусын мэдрэмжийг хэрэг болж байна.