ГХБ-ийн зэвсгийн талаархи Ерөнхий командлагч

Энэ цувралд 7 нийтлэлүүд байна
ГХБ-ийн зэвсгийн талаархи Ерөнхий командлагч

PSI зэвсэг бусад мэдрэхүйг (telepathy гэх мэт) дээр суурилсан бөгөөд эдгээр нь 5-ийн үндсэнээс гадна хүмүүст боломжтой юм. Энэ цувралд өнөөгийн мэргэжлийн олон нийт юу хэлж байгааг харуулж байна paranormal болон ер бусыннь бидний хүн нэг бүрийн салшгүй хэсэг бөгөөд бидний энэ салбарыг шинжлэх ухааны арга зүйг ашиглан маш нарийн судалгаа шинжилгээнд хамруулсан юм. Хэдийгээр бид үйл ажиллагааны яг мөн чанарыг ойлгохгүй хэвээр байгаа ч энэ нь тэдний ажиллаж байгаа бодит байдлыг бууруулдаггүй - эдгээр нь бодит бөгөөд одоо ч байдаг. Тэднийг хянахад суралцах хэрэгтэй. Мөн үргэлж арга барилыг сайн ба муу муухай хоёуланг нь ашиглаж болно ...