«« »»

Жарарав Дуц: Хүмүүст байх ёстой, тийм байх ёсгүй

Хүүхэд энэ гараг дээр ирэхэд бэлэн болсон бөгөөд түүний өсөлт, аз жаргалыг (гоо сайхан, баяр баясгалан, бүтээлч сэтгэлгээг) устгахаас өөр аргагүй юм.

Энэ тохиолдолд хөтөлбөр нь таны эцэг эх, багш, телевиз, сэтгүүл, найз нөхөд, бидний амьдарч буй орчныг сурч мэдсэн зүйлээ (тэдний зааж сургасан зан авир) гэсэн үг юм.

Эх сурвалж: Youtube.com

хариу үлдээх