Эксполитика

6595x 01. 01. 2013 1 уншигч

Экополитика нь харь гаригийн таамаглалтай холбогдуулан Нисдэг Үл Мэдэгдэхуйн үзэгдэлд оролцож буй гол хувь хүмүүс, улс төрийн гишүүд, төр, цэргийн болон хувийн байгууллагуудын хайгуулын асуудлыг хэлэлцдэг. Энэ нь Дэлхий урьд нь байсан бөгөөд одоо харь гаригийн эсвэл бие даасан шалгалтуудыг янз бүрийн уралдаанд байнга оролцуулдаг гэж үздэг.

Зорилго нь төрийн удирдлага, нисэх хүчин, сансрын нисгэгч, арми, улс төрийн чиглэлээр итгэмжлэгдсэн хүмүүсээс гэрчлэл олж авах, олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх явдал юм.

Ижил төстэй нийтлэлүүд

хариу үлдээх