Occultism

Энэ нь сайн хэрэг zДэлхийн хөл дээрээ сууж, мөнгөний харанхуй талаас сүнслэг замыг хайж байгаа хүмүүс байгаа гэдгийг мэддэг. Энэ нь дагаж мөрдөх шалтгаан биш, тэдэнд хэт их анхаарал хандуулах шалтгаан биш юм. Гэхдээ энэ нь бидний зүрх сэтгэлд бүр ч харанхуй газар байдаг гэдгийг ойлгох шалтгаан юм. Үүнийг бид хэрхэн зохицуулах нь хамаагүй. Бид үүнийг хайрын болон хүндэтгэлтэйгээр өрөвдөж, дургүйцэх, үзэн ядах сэтгэлээр хүлээн авдаг.