Чөлөөт энерги

Чөлөөт энерги, тэг цэгийн эрчим хүч, эрчим хүчний эх үүсвэр, сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр. Байгаль орчны нөлөөлөлтэй холбоотой эрчим хүчийг олж авахын тулд alternatvine-т анхаарлаа хандуулах зүйлс.