Нийгэм

Манай нийгэмд нөлөөлж байгаа бүх зүйл, бид үүнийг яаж хүлээн зөвшөөрдөг.