Хувийн гэрчлэл

Сансрын нисэгч, сансрын нисгэгч, эрдэмтэн, арми, засгийн газрын удирдлаган дор онцгой үйл явдлын шууд гэрч ба / эсвэл итгэмжит хүмүүс. Төрийн архиваас авсан баримтууд.