Эксполитика

Бид зөвхөн хөршүүдтэйгээ юу болж байгааг төдийгүй бас бидний толгой дээр юу болж байгааг сонирхох хэрэгтэй.