Нүхтэй дэлхий

Дэлхий ертөнцийг манай гаригийн гадаргуу дээр амьдарч буй амьтантай холбоотой мессежүүд. Эртний газар доорхи цогцолборуудын тайлан.